Promocja - specjalne ceny przy pobycie powyżej 7 dni
Zniżki dla przyjaciół naszych dotychczasowych klientów
Promocja - specjalne rabaty dla grup zorganizowanych
Zniżki dla stałych klientów
1.
Na terenie naszego gospodarstwa Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku, niniejszego regulaminu oraz do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.

Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości. Rozliczenie za noclegi pobieramy w dniu przyjazdu. Nie zwracamy przedpłaty za niewykorzystane noclegi.. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do 10.00. W dniu wyjazdu goście przekazują klucze i pokoje w stanie w jakim je zastali.

3.
Na początku i na końcu okresu pobytu wspólnie zostanie dokonana inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Jeśli sprzęt lub pomieszczenia zostaną uszkodzone, zniszczone lub sprzęt zaginie – Goście są zobowiązani ponieść związane z tym koszty. Właściciel ma prawo pobierać kaucję zwrotną w celu pokrycia ewentualnych strat.
4.
Goście powinni powiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5.
Za pobyt Gości na terenie gospodarstwa ponosimy odpowiedzialność cywilną na warunkach ogólnych ubezpieczenia OC.
6.
Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Do dyspozycji Gości jest klucz do zajmowanego pokoju - każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
7.
W godzinach 22 – 7 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej uzgodniono z gospodarzami warunki planowanej zabawy.
8.
Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanej opłaty za pobyt.
9.
W całym gospodarstwie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca.
10.
Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach żelazek elektrycznych, grzałek i innych podobnych urządzeń. Palenie w kominku i ogniska jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność.
11.
Goście nie mogą bez zgody gospodarzy, przyjmować na nocleg w gospodarstwie dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
12.
Wypożyczenie sprzętu z gospodarstwa (rowery, lornetka, przewodniki itp.) należy ustalić z gospodarzami. Goście zobowiązani są zwrócić sprzęt w stanie nienaruszonym.
13.
Pozostawione mienie Gości nieodebrane w ciągu 3 miesięcy zostanie przekazane potrzebującym.
14.
Możliwość przyjazdu ze swoimi zwierzętami jest ustalana indywidualnie.
15.
Rezerwacja pobytu jest równoznaczna ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu.
Gospodarstwo Agroturystyczne
Brzozówka Koronna 10

16-135 Brzozówka Koronna
tel.: +48 518 992 464
email: brzozowka-koronna@outlook.com

Mapa dojazdu
Wprowadź numer do telefonu
Gościnna Chata
Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice Brzozówka Koronna i okolice

Pokaż na większej mapie